آدم ها مثل کتابها هستند

 image

بعضی آدمها جلد زرکوب دارند ..

بعضی جلدضخیم و بعضی نازک ..
بعضی آدم ها ترجمه شده اند ..
بعضی از آدم ها تجدید چاپ می شوند ..
 و بعضی از آدم ها توقیف ..
و بعضی از آدم ها فتوکپی آدم های دیگرند ..
بعضی از آدم ها تیتر دارند .. فهرست دارند ..
 و روی پیشانی بعضی از آدم ها نوشته اند ..

 حق هرگونه استفاده ممنوع و محفوظ است ..

بعضی از آدم ها قیمت روی جلد دارند ..

بعضی از آدم ها با چند درصد تخفیف به فروش میرسند ..
و بعضی از آدم ها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند ..

بعضی از آدم ها را باید جلد گرفت ..

بعضی از آدم ها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته میشوند ..

بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند ..

 بعضی از آدم ها غلط چاپی دارند ..
بعضی از آدم ها زیادی غلط دارند و بعضی غلط های زیادی !..

از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت ..

از روی بعضی از آدم ها باید جریمه نوشت ..
و با بعضی از آدمها هیج وقت تکلیفمون روشن نیست ..

 

بعضی از آدم ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم ..

 

و بعضی از آدم ها را باید نخوانده دورانداخت
برگرفته از:  بی بال پریدن قیصر امین پور
این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.