آرام زندگى کن!

آرام زندگى کن!

هیچ چیز در این جهان چون آب، نرم و انعطاف پذیر نیست.
با این حال براى حل کردن آنچه سخت است، چیز دیگرى  ‌یاراى  مقابله با آب را ندارد.
نرمى بر سختى غلبه  مى کند و لطافت بر خشونت.
همه این را مى دانند ولى کمتر کسى به آن عمل میکند.
انسان، نرم و لطیف زاده مى شود و به هنگام مرگ خشک و سخت مى شود.
گیاهان هنگامى که سر از خاک بیرون مى آورند نرم و انعطاف پذیرند
و به هنگام مرگ خشک و شکننده.
پس هر که سخت و خشک است، مرگش نزدیک شده
و هر که نرم و انعطاف پذیر، سرشار از زندگى است.
این نوشته در خواندینهای علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.