آرزوى آزادگان در آغاز سال نو خورشیدى

 

securedownload
 
  خدایا    مرا    سال    نو    یار    باش
ز    هر    رنج    و    سختی    نگهدار    باش
 
به    من    راه    بنما    به    سوی    خوشی
نجاتم    ببخش    از    غم    و    ناخوشی
به    عمری    که    مانده    ست    از    من    به    جای
به    سوی    سه    نیکی    مرا    رهنمای
الا    ای    اهورای    با    فرّ    و    جاه
به    فرمان    تو    تابش   هور    و    ماه
 
در    این    روز    نو    از    مه    فرو دین
به    آیین    جمشید    فرخنده    دین
 
بگردان    دل    و    دیده    ام    از    گناه
بیاموزم    از    نو    دگرگونه    راه
 
خدایا    چنان    کن    که    هر    روز    ما
همه    سبز    باشد    چو    نوروز    ما
دل    و    دیده    باشد    ز    مهر    تو    شاد
جهان    نو    شود،    سال    فرخنده    باد    !
 
ایا    سالیان    را    دگرگون    نمای
توان    را    گهی    کم    ،    گه    افزون    نمای
 
به    دانش    گمارنده ی    روز    و    شب
به    ما    با    شکرخنده    بگشای    لب
این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.