آندره موروآ – هنر زندگى درست

securedownload

شارل اول استوارت پادشاه انگلستان، تخت و تاج و سر خود را از دست ‏داد به علت اینکه یک راز را برملاء و آشکار ساخته بود شارل تصمیم گرفته بود که رؤسای شورشیان را ولو اینکه در پارلمان هم باشند توقیف سازد، اما بی‌احتیاطی کرد و تصمیم خود را با زن زیبا و جذاب خویش ملکه هانریت دوفرانس درمیان گذاشت ملکه که از این خبر به وجد و شعف آمده بود، آن را به یکی از خانم‌هایی که ملازم خدمت وی بودند و به وی اعتماد داشت گفت و آن خانم که با دسته‌ی از مخالفان مخفیانه ارتباط داشت بلادرنگ خبر را به گونه اى به گروه  پارلمانی که مورد تهدید توقیف بودند رسانید نتیجه آن شد که وقتی شاه درصدد اجرای تصمیم نهایی خویش برآمد و خواست، اعضای پارلمان را توقیف کند، پرندگان از قفس پریده بودند و ملت سر به اغتشاش برداشته بود! حکم اخلاقی است نباید چیزی گفت، مگر آنچه را که لازم است، به کسی که لازم است و موقعی که لازم است اگر همه ی مردم می دانستند که ،  مردم از دیگر مردمان  چه چیزها که نمی گویند، هیچ کس به دیگران  سخنی غبرضرورى نمی گفت زندگانی، یک نمایش و سینمای همیشگی است تماشاچیان صحنه ی زندگانی یکی پس از دیگری برمی خیزند و از سینمای زندگانی بیرون می روند.

 

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.