آهن

 

photo

از استاد رضا افضلى 

 

آن آهنم که پنجۀ آهنگرِ زمان

هر دم مرا به دوزخِ آتش فرو بَرَد

رقصانَدَم به کورۀ تابیده اش به خشم 

تا سرخی ام ز آتشِ او رنگ و رو بَرَد

 گر لحظه ای به سردیِ سِندان سپارَدَم

رگبارِ پُتک بر سرم آید ز هر کنار

سوزِ درون به جاست، که بی وقفه از برون

بس ضربه های سخت شود بر سرم نثار

 تا می بَرَد به آب مرا دستِ خسته اش

با بانگِ شوق، پیکرِخود شستشو کنم

گویم به خود که خیش شدم تا که عاقبت 

هر خاک را به ناخنِ خود زیر و رو کنم

 امّا دوباره در دلِ آتش بَرَد مرا

تا بسپرد به ضربۀ بس پتکِ بی قرار

هر بار چون به سردی آبم فرو بَرَد

فریاد می کشم که به پایان رسید کار 

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.