آیا همه فرشته ها بال دارند ؟

 

170450

پرسید: همه فرشته ها بال دارن؟

گفتم: نه!

گفت: پس چرا تو عکس ها و فیلم ها بال دارن!؟

گفتم: آره، فرشته ها بال دارن، اما نه همشون.

گفت: پس اونایی که بال ندارن چطوری میرن آسمون!؟

گفتم: اونا آسمون نمیرن، رو زمین زندگی میکنن.

گفت: مگه میشه؟ همه فرشته ها تو آسمون زندگی میکنن.

گفتم: آره میشه، خدا بعضی از فرشته هاش رو مامور میکنه که بیان رو زمین با ما زندگی کنن.

گفت: چطوری؟

گفتم: هر وقت دیدی کسی بی توقع دوستت داشت، نگرانت شد، غصه ات رو خورد، دستت رو گرفت،

کمکت کرد و برای مشکلاتت اشک ریخت، بدون اون یه فرشته س.

 

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.