اردک در بهشت !

سه تا زن توی یک  تصادف  کشته شدن و سه تاشون رفتن بهشت!

دمِ درِ بهشت مامور نگهبان گفت:

شما آزادید هر کاری بکنید ، تنها قانون اینجا اینه که : روی اردک ها پا نذارین!

زنها قبول کردن و رفتن توی بهشت. 

خیلی زیبا و سرسبز بود ولی همه جا پر از اردک بود!

روى سبزه ها بچه اردک  ها پراکنده بودند .

همونجا اولین زن پاش رفت روی یه بچه اردک و اردک له شد…

مامور نگهبان همون لحظه همراه با یه مرد خیلی بدقیافه اومد و گفت :

تو قانون رو نقض کردی و برای تنبیهت باید تا ابد با این مرد بمونی …

فردا اون روز ، زن دوم پاش رفت روی  بچه اردک دیگه  و مامور نگهبان سریع اومد و همراهش یه مرد زشت دیگه بود و گفت : 

توام قانون رو نقض کردی و باید تا ابد با این مرد بمونی برای تنبیه …

زن سوم که اینا رو دیده بود خیلی ترسید و حواسشو جمع کرد که پاشو روی اردک ها نذاره!

چند ماه همینجوری گذشت که یه روز نگهبان با یه مرد فوق العاده خوش تیپ و زیبا اومد!نگهبان رو به زن کرد و گفت : شما باید تا ابد پیش همدیگه بمونید …

زن که توی عمرش همچین مردی ندیده بود با ذوق از مرده پرسید : 

واااای من نمیدونم چیکار کردم که پاداشم تو هستی ..!

مرده گفت : منم چیزی نمیدونم ! فقط میدونم که یه اردک رو له کردم ..!

این نوشته در خواندنیها, خواندینهای علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.