از همین جا باید آغاز کرد

securedownload

توجه کردین در ایران پدر و مادرها مقابل فرزندشون همدیگر را نوازش نمی کنند  و در آغوش نمی کشند  و اینکار  رو  مقابل کودک زشت می دانند (البته خانواده های فرهیخته هم وجود دارند که چنین نیستند) اما هنگام مشاجره رعایت فرزند را نمی کنند و مقابل او با هم مشاجره می کنند . و فرزند چه بسا از داد و بیداد آنها به گریه می افتد خوب کودکان باید از کجا مهرورزی بیاموزند ؟ نوازش و مهرورزی در رسانه ها ممنوع است . در مدرسه ممنوع است . در خانواده ممنوع است البته در آغوش گرفتن کودکان فقط مرسوم است . کودک نیز می آموزد که فقط در آغوش گرفتن کودکان مرسوم است از طرف دیگر مشاجره در خانواده آزاد است . خبرهای پر از جنجال و وحشت در رسانه ها آزاد است  پس ذهن کودک  بیشتر از مهرورزی ، خشونت را می آموزد حال نمی شود انتظار داشت که این کودک بزرگسال بتواند خشونت نورزد و مهر بورزد بیاید از خود آغاز کنیم  بیایید کمتر انتقاد کنیم و بیشتر تشکر کنیم  بیایید بیشتر مهر بورزیم .

 از همین جا باید آغاز کرد .

 

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.