تارنَهم بر کف درویش خان

 

 securedownload

       اسماعیل مهرتاش که یکى از شاگردان استاد بزرگ تارایران ، درویش خان بود گفته است :
« در هنگام جوانی که من و على  اکبر شهنازی برای مشق تار و کسب فیض خدمت درویش خان مى رفتیم ،  روزی از قسمت روابط فرهنگی ایران و فرانسه، پاکتى را براى  درویش خان آوردند که معلوم شد محتوى یکصد تومان پول نقد است. در آن زمان یکصد تومان فوق العاده ارزش داشت و اگر کسی در کوچه ای صد توما ن پول داشت، آن کوچه به کوچه صد تومانی ها معروف میشد.
درویش خان به حامل پول و پاکت گفت: این صد تومان برای چیست ؟ پاسخ شنید: برای نوازندگی شما در محل روابط فرهنگی ایران و فرانسه فرستاده شده است درویش خان گفت: گمان نمی‌کنم که هنر و کار فرهنگی براى کشورم ، پاداش داشته باشد. او از قبول پول امتناع ورزید و صد تومان را به آورنده اش پس داد.
پس از ساعتی در همان جلسه رو کرد به حاجی علی اکبر خان که از خاندان نسبتا ثروتمندی بود و ماهانه بابت حق التدریس سه تومان به درویش خان می‌پرداخت و گفت: پول داری حق التدریس ماه آینده خود را بپردازی؟ حاجی گفت: آری و پس از اینکه سه تومان را که در آن روزگار مبلغ نسبتا قابل توجهی بود گرفت، نوکرش را صدا زد و گفت: این سه تومان را بده به این همسایه ارمنی که امروز زنش مرده و پول کفن و دفنش را ندارد!  روانش شادباد ودرزندگى ان بزرگوار وبانو قمر الملوک وزیرى از این گونه رفتارهاى  مردمى بسیار است  
 ایرج میرزادر زهره ومنوچهر باور و گفتهِ دلِ مردم ایران را به زبان الاهه عشق جاودان ساخت  وسرود  :
                                           
                                      گاه زنى همچو قمر پرورم                           دردهنش تُنگ شکر پر ورم
                                       تار نهم بر کف درویش خان                         تابدمد بر بدن مرده جان
این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.