افسوس درون آدم ها دیر شناخته مى شود

image


استاد از شاگردان خود پرسید
به نطر شما چه چیزى انسان را زیبا مى کند ؟
هربک جوابى دادند ، بکى گفت چشمانى درشت !
دومى گفت قامتى بلند
دیگرى گفت پوست شفاف وسفید
درابن هنگام استاد دو لیوان از کیف خود بیرون آورد ، یکى لیوانى بسیار لوکس وزیبا ودیگرى از جنس سفال وساده
سپس در هر لیوان مایعى ریخت و گفت در لیوان رنگین وزیبا زهر ریختم ! ودر لیوان سفالى آبى نوشیدنى و گوارا
شما کدام را انتخاب مى کنید ؟
همگى به اتفاق گفتند لیوان سفالى را
استاد گفت مى بینید ! زمانى که حقیقتِ درون لیوانها را شناختید ظاهر زیبا برایتان بى اهمیت شد

وادامه داد : ” افسوس درون آدم ها دیر شناخته مى شود ”

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.