اقبال همیشه دیر مى آید !

securedownload

یکی از روزهایی که (علامه) محمد اقبال لاهوری

 دیر به مدرسه رسیده بود؛

مدیر مدرسه او را دید و  پرسید:

                                                                اقبال تو همیشه دیر میایی ؟

                                                    پاسخ گفته بود: ”  اقبال”  همیشه دیرمى آید !

 

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.