او مهربان ترین مهربانان است

 image

دخترى  از مرد ى عابد درخواست کرد به منزلشان بیاید و به همراه پدرش به دعابپردازد .

وقتی مرد عابد وارد منزل میشود ، مردی را می بیند که بر روى تخت دراز کشیده و یک صندلی خالی نیز کنار تخت وی قرار دارد. پیرمردبادیدن مرد عابد گفت: شما چه کسی هستید؟ و اینجا چه میکنید؟عابد خودش را معرفی کرد و گفت: من دراینجا یک صندلی خالی میبینم گمان میکردم منتظرآمدن  من هستید

پیرد گفت آه بله… صندلی… خواهش میکنم بفرمایید بنشینید . خواهش میکنم درراهم ببندید. مرد عابد با تأمل و در حالی که گیج شده بود در را بست. 

پیر مرد گفت : من هرگز مطلبی را که میخواهم به شما بگویم به کسی، حتی به دخترم نگفته ام. راستش در تمام زندگی اهل عبادت و دعا نبودم تا اینکه چهارسال پیش بهترین دوستم به دیدنم آمد

روزی به من گفت : ” دوست من فکر میکنم دعا یک مکالمه ساده با خداونداست روی یک صندلی بنشین یک صندلی خالی هم روبه رویت قرار بده. با ا عتقاد فرض کن که خداوند برروى  صندلی نشسته است این موضوع خیالی نیست. خداوعده  داده است که من همیشه با شما هستم. سپس با او درد دل کن. درست به طریقى که هم اکنون با من صحبت میکنی من چند بار این کار را انجام دادم و این کارآنقدر برایم جالب بود که همه روزها این کار را انجام میدهم “.

مردعابد عمیقا تحت تاثیر داستان پیرمرد مرد قرار گرفت و مایل شد تا پیرمرد  به صحبت هایش ادامه دهد

از آن با همدیگر به دعا پرداختند و مرد عابد به خانه اش بازگشت

دوشب پس از آن  دختر به مرد عابد تلفن زد تا او را از  مرگ پدرش آگاه سازد 

مرد عابد بعد از عرض تسلیت پرسید : آیا او در آرامش مرد؟ 

دختر گفت: بله وقتی من میخواستم از خانه بیرون بروم او مرا صدا زد ک پیشش بروم دست مرا در دست گرفت و بوسید. وقتی که نیم ساعت بعد از فروشگا برگشتم، متوجه شدم که او مرده است

اما چیز عجیبی در مورد مرگ پدرم وجود دارد. معلوم بود که او قبل از مرگشخم شده بود و سرش را روی صندلی  کنار تختش گذاشته است شما چطور فکر میکنید؟ 

مرد عابد در حالی که اشک هایش را پاک میکرد گفت: ای کاش! ما هم میتوانستیم مثل او از این دنیا برویم.

از گذشته تا حال واز حال تا آینده

خدا با توست در همین نزدیکی. پس خوشا به حالت که اشرف مخلوقاتی و خلیفه او بر زمین. همواره با خودت زمزمه کن خدا در همین نزدیکی است، در همین نزدیکی. بعضی وقتها سرت را بر روی زانوان خداوند قرار ده . با او مناجات کن  خودتو خالی کن . پروردگارت همواره منتظر توست .

                                               ” او مهربانترین ِ مهربانان است ” 

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.