بادِ نوبهارى !

image 
چون است حال بستان ای باد نوبهاری
 
کز بلبلان برآمد فریاد بی‌قراری
 
ای گنج نوشدارو با خستگان نگه کن
 
مرهم به دست و ما را مجروح می‌گذاری
 
یا خلوتی برآور یا برقعی فروهل
 
ور نه به شکل شیرین شور از جهان برآری
 
هر ساعت از لطیفی رویت عرق برآرد
 
چون بر شکوفه آید باران نوبهاری
 
عود است زیر دامن یا گل در آستینت
 
یا مشک در گریبان بنمای تا چه داری
 
گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت
 
تو در میان گل‌ها چون گل میان خاری
 
وقتی کمند زلفت دیگر کمان ابرو
 
این می‌کشد به زورم وان می‌کشد به زاری
 
ور قید می‌گشایی وحشی نمی‌گریزد
 
دربند خوبرویان خوشتر که رستگاری
 
زاول وفا نمودی چندان که دل ربودی
 
چون مهر سخت کردم سست آمدی به یاری
 
عمری دگر بباید بعد از فراق ما را
 
کاین عمر صرف کردیم اندر امیدواری
 
ترسم نماز صوفی با صحبت خیالت
 
باطل بود که صورت بر قبله می‌نگاری
 
هر درد را که بینی درمان و چاره‌ای هست
 
درمان درد “”سعدی”” با دوست سازگاری

 

 
این نوشته در دسته‌بندی نشده, هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.