بامن بگو سیاوش

image
بامن بگو

سیاوش

این چندمین گذارِ تو از کوهِ آتش است؟

سودابه های سودا

هر روز، هیمه های هوس را

در امتدادِ راهِ تو

انبار می کنند

ای جسته بارها

ز شعله زارها

با توسن بلند

این بار هم ز بیشه ی آتش

تازان و سرفراز

گذرکن

زان سان که عاشقانِ شکوهت

در سورگاهِ آخرِ هر سال

خود آزمونِ جَستن از انبوه شعله را

تکرار می کنند

با من بگو

سیاوش

ای گُردِِ سربلند!

این چندمین گذارِ تو از کوه آتش است؟

 

        سروده رضا افضلى 

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.