با دیگران هم آهنگ شوید تا روانى آرام داشته باشید

image

یکی از اسرار ایجاد رابطه سالم با دیگران این است که عوامل ناهماهنگ را که نسبت به آنها دارید, از ذهنتان پاک کنید.

اگر اندیشه آدمی درست و دقیق باشد, اطرافیان نسبت به او, گرایشی درست و دقیق خواهند داشت.

با این کار با افرادی که مشکل ایجاد می کنند یاهماهنگ می شوید و مشکل از بین می رود یا از زندگیتان بیرون خواهد رفت و خیر و صلاح خود را در جایی دیگر خواهد یافت.

صاحب اندیشه درست و دقیق, همواره در اوضاع و شرایط درست و مطلوب, زندگی خواهد کرد.

هر گاه نتوانید از طریق عقل و استدلال با حتی از طریق شیوه های متداول به ضمیر برتر دیگران دست پیدا کنید, می توانید به فرشته ضمیر برتر او, نامه بدهید.

از طریق نامه نوشتن به فرشته شخص مورد نظر, در اندیشه هایتان نسبت به آن شخص هماهنگی ایجاد می کنید.

به جای اینکه آن شخص را بصورت نامطلوب در نظر آورید, او را به صورتی انسانی صاحب ضمیر برتر معنوی و قابل دسترس می بینید که در کمال هماهنگی به شما پاسخ خواهد داد.

وقتی به انسان مشکل آفرین از جایگاهی والاتر نگاه می کنید, ناخودآگاه اندیشه هایی ناشی از هماهنگی و خیرخواهی را بسوی او می فرستید.

نوشتن, حک کردن و شکل بخشیدن و ایجاد تاثیر ژرف و پایدار کلمات است.

نوشتن یکی از عالی ترین شیوه های شفاست, زیرا کلام مکتوب بر آگاهی انسانس که در خطاب به او می نویسید نیز اثری ژرف و شگفت می گذارد.

کتاب قانون شفا کاترین پاندر

منبع سایت قانون جذب

 

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.