با نداشتن دست چپ قهرمان جودو شد !

securedownload

کودک ده ساله که دست چپش به دلیل یک حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود، برای تعلیم فنون رزمی جودو به یک استاد پیر وبا تجربه سپرده شد پدر کودک  اصرار داشت که استاد از فرزندش یک قهرمان جودو بسازد استاد پذیرفت و به پدر کودک قول داد که یک سال بعد می تواند فرزندش را در مقام  قهرمانی باشگاهها ببیند در طول شش  ماه استاد  فقط روی بدن سازی کودک کار کرد و در عرض این شش ماه حتی یک فن جودو را به او تعلیم نداد.

بعد از شش ماه خبر رسید که یک ماه بعد مسابقات محلی در شهر برگزار می شود استاد به کودک ده ساله فقط یک فن آموزش داد و تا زمان برگزاری مسابقات فقط روی آن تک فن کار کرد سر انجام مسابقات انجام شد و کودک  توانست  در میان اعجاب همگان ، با آن تک فن همه حریفان خود را شکست دهد!

سه ماه بعد کودک توانست در مسابقات بین باشگاهها نیز با استفاده از همان تک فن برنده شود وقتی مسابقات به پایان رسید، در راه بازگشت به منزل، کودک از استاد راز پیروزی اش را پرسید استاد گفت: “دلیل پیروزی تو این بود که  نخست  به همان یک فن  به خوبی  مسلط  بودی دوم  اینکه تنها  امیدت همان یک فن بود سوم اینکه تنها راه  شناخته شده برای مقابله با این فن، گرفتن دست چپ حریف بود ،  که تو چنین دستی نداشتی یاد بگیریم که در زندگی ، از نقاط ضعف خود به عنوان نقاط قوت استفاده کنیم

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.