بخشیدن را خواهى آموخت

image
دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند… 
 
 
اما دوتکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند !
 
پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم،
 
فهم دیگران برایمان مشکل تر، و در نتیجه
 
امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد…
 
آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ،
 
به مراتب سر سخت تر، و در رسیدن به هدف خود
 
لجوجتر و مصمم تر است.
 
سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد.
 
اما آب… راه خود را به سمت دریا می یابد.
 
در زندگی، معنای واقعی
 
سرسختی، استواری و مصمم بودن را،
 
در دل نرمی و گذشت باید جستجو کرد.
 
گاهی لازم است کوتاه بیایی…
 
گاهی نمیتوان بخشید و گذشت…
 
اما می توان چشمان را بست وعبور کرد
 
گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری…
 
گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوزی که نبینی….
 
ولی با آگاهی و شناخت
 
 و آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت

 

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.