بروید آدم انتخاب کنید !


از فرزند روانشاد سید حسن مدرس
نقل شده است

یک روز وقتی پدرم از مجلس به خانه بازگشت، عده‌ای از مردم به خانه ما آمدند و با سر و صدای زیاد گفتند آقا این چه لایحه‌ای بود که امروز تصویب شد؟! خلاف مصلحت است !

آقا فرمود اگر بیست رأس الاغ و یک آدم را در مجلسی جمع کنند و از آنها بپرسند ناهار چه می‌خورید، چه جواب می‌دهند؟!
همه گفتند جو
آقا فرمود: آن یک نفر هم مجبور است سکوت کند، این وکلایی که شما انتخاب کردید، شعورشان همین اندازه است

                          ” بروید آدم انتخاب کنید “

این نوشته در یاد گذشتگان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.