برکناری مهرداد سوم از پادشاهی

536833_202436133265441_928701118_nعکس: تصویر مهرداد سوم را  بر روی سکه های آن زمان نشان میدهد

عکس: تصویر مهرداد سوم را بر روی سکه های آن زمان نشان میدهد

روز ١٩ شهریور برابر با دهم سپتامبر سال ۵۶ پیش از میلاد ، مجلس مهستان Mehestan (سناى ایران) در پی وصول شکایتهای متعددِ مردم از مهرداد سوم شهریار اشکانى ، با اکثریت آراء وی را از پادشاهی ایران برکنار کرد و برادرش «اُرد Orod» را به پادشاهى برگزید.

مهرداد سوم با اینکه در دوره کوتاه سلطنت خود در جنگ با رومیان و طوایف غیرایرانی آن سوی سیردریا (رود سیحون) به پیروزی هایى دست یافته بود، ولى در کردار پادشاهى خودسر و ستمگر بود و دست به برکنارى و گزینش بدون دلیل مقامات کشوری و لشکری زده و بدون دادرسی، به چند مورد مصادره اموال اقدام کرده بود که گسترش نارضایتی در کشوررا به دنبال داشت .
مهستان در همان جلسه ای که مهرداد سوم را برکنار کرد رای داد که از آن پس عنوان شاه کشور به شاه ملت تبدیل شود تا پادشاه هیجگاه فراموش نکند که مردم او را به این سمت برگزیده اند .

 

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.