برگى شکوهمند از تاریخ جهان

image

image

سلطان محمود خواهر زاده ی سلطان جلال الدین خوارزمشاه درایران و جهان اسلام مشهور به امیر سیف الدین قطز میباشد.

هنگامى که شهر خوارزم به اشغال مغولان وحشی درآمد و بیشتر سکنه آن قتل عام شدند,محمود به اتفاق عده ای دیگر از کودکان به اسارت گرفته شده و چون مغولان از تبار او آگاهی نداشتند  ومانند دیگر کودکان لباس پوشیده بود بهمراه دیگر کودکان اسیر و بعنوان برده فروخته شده و به دمشق و بعدها به مصر انتقال یافت .

شاهزاده  محمود در کودکی و اسارت در دست مغولان نیز از خود ضعف نشان نداده و جسور و بیباک بود.محمود خوارزمشاه بدلیل هوش و استعداد بالا بسرعت در علوم فقهی و عمومی و فنون جنگ و رزم تبحر یافته و با نشان دادن لیاقت و شایستگی در دستگاه نظامی ممالیک دریانورد مصر حایز بالاترین درجه نطامی شده و بعدها بعنوان نایب السلطنه مصر انتخاب گردید.این زمان مصادف بود با اشغال ایران  و دو سوم جهان اسلام توسط مغولان و نزدیک شدن آنها به مرزهای مصر که بسیار خطرناک مى نمود. 

با توجه به خطر سهمگین مغولان و نیز عدم کفایت سلطان وقت مصر که نوجوانی بیش نبود, سران و بزرگان مصر به اتفاق آرا سلطان ِ مصر را موقتا خلع و امیر محمود را به سلطنت برگزیدند و سلطان سیف الدین نیز اعلام نمود که تا دفع خطر مغولان سلطان خواهد بود و بعد از آن هرکس را که مایل باشند بعنوان سلطان برگزینند.

او  بلافاصله اعلان جهاد عمومی نموده و در رمضان سال ۶۵۶ ه در جنگ عین جالوت و محلی به همین نام که شرح این جنگ بزرگ و هولناک در این مجال مقدور نیست,در مصاف با لشگر عطیم مغول افسانه شکست ناپذیری مغولان وحشی را در هم شکسته و بزرگترین فرمانده ی هلاکوخان بنام کیتیبوقا بهمراه اکثریت نیروهای مغول در این نبرد تاریخی کشته شده و سرزمینهای حلب و شام از دست مغولان آزاد گردید عده ی کثیری از بزرگانخوارزمى وترکمان  و مصری نیز در این نبرد بشهادت رسیدند.بعد از این شکست بزرگ مغولان هرگز جرات نزدیک شدن به مرزهای مصر را پیدا نکردند,در زمانی که دو سوم جهان اسلام توسط مغولان نابود شده بود اگر مصر نیز اشغال میگردید راه مغولان برای فتح اروپا نیز باز شده و چیزی از تمدن اسلامی و جهانی بر جای نمیماند و تقدیر اینچنین بود که کودکی از تبار سلاطین بزرگ خوارزم  در کودکی اسیر گشته و در نقطه ای دیگر از جهان به سلطنت رسیده و تمدن اسلامی و بشری را از نابودی نجات دهد .

سلطان سیف الدین همانند دایی شجاع خود سلطان جلال الدین خوارزمشاه که بارها لشگریان چنگیزخان را شکست داده بود,دارای ایمان و شجاعتی والا و آراسته به خصایل نیکوی انسانی و پایبند به آداب و سنن مردم  ترکمن بود.عمر سلطنت سلطان سیف الدین بیش از یازده ماه نبوده و با خیانت عده ای از امرای بیگانه پرست  سپاه بشهادت رسید …

یاد و نام این شاهزاده دلاور ترکمن  همیشه گرامی و جاودان باد 

 

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.