بر ترس از ارتفاع غلبه کنید

girl in the airplane

اگر شما هم جزو افرادی هستید که از سوار شدن به هواپیما می ترسند  و  ترس از ارتفاع دارید  این مقاله را بخوانید  همیشه  راه حلهایی بهتر از آرام بخش و خواب آور وجود دارد روانشناسان ۴ الگوی فکری را در افرادی که ترس از پرواز دارند، شناسایی کرده اند و تکنیک هایی را برای مبارزه با آنها معرفی کرده اند اندیشه منفی غالب زمانی که فرد نسبت به بد بودن موقعیتی که در آن قرار گرفته است دچار نوعی وسواس فکری می شود و این افکار منفی بر او غلبه می کنند روانشناسان معتقدند که بهترین راه برای مبارزه با این الگوی فکری، این است که به یک نکته مثبتِ هر چند خیلی کوچک در رابطه با این تجربه بیاندیشید و سعی کنید که افکارتان را معطوف و متمرکز به آن نکته کنید. این نکته مثبت می تواند منظره ای که بیرون از پنجره هواپیما در پیش چشم شماست و یا فیلمی که در مانیتور روبرویتان در حال نمایش است باشد این نکته هر آنچه که باشد می تواند افکار شما را به بیرون از موقعیتی که در آن قرار دارید هدایت کنید و شما را آرام کند سرزنش کردن خود زمانی که فرد بر شکست هایش تمرکز کرده و به آنها اجازه می دهد که ترسش را بیش از پیش تقویت کنند. در این حالت فرد می تواند خود را حتی به خاطر ترسی که از پرواز دارد هم ملامت کند. اما بهترین راه برای غلبه بر این سرزنش کردن خود چیست؟ به یاد خود بیاورید که همین تصمیمی که شما مبنی بر مسافرت با هواپیما گرفته اید در حقیقت به نوعی موفقیت و دست یابی بزرگی برایتان به حساب می آید، و این نقطه آغاز یک فرآیند آهسته و پیوسته برای غلبه کامل بر این ترس است تسلیم شدن زمانی که فرد نومیدانه احساس می کند که هیچ تسلط و کنترلی بر شرایط و محیطی که در آن قرار گرفته است ندارد در این حالت ذهن فرد از شدت ترس، فلج شده و او به هیچ عنوان نمی تواند که آرامش یابد بهترین راه برای غلبه بر این نوع از ترس این است که به یاد خود بیاورید که شما بر موقعیتی که در آن قرار دارید تسلط دارید شما بر نفس کشیدن خود و استفاده از تکنیک های آرام بخش ماهیچه ای، تسلط دارید و از این طریق می توانید که بر استرس خود غلبه کنید منتظر فاجعه بودن در این حالت ترسی که در فرد وجود دارد باعث می شود که او در رابطه با بد بودن موقعیتی که در آن قرار دارد یا قرار خواهد گرفت خیالبافی کند افرادی که ترس از پرواز دارند می گویند که این نوع ترس که تصور کردن فاجعه ای است که از دید آمار و ارقام احتمال وقوعش تقریبا وجود ندارد رایج ترین الگوی فکری ترس برای آنها به شمار می آید بهترین راه برای غلبه بر این نوع ترس این است که ترس خود را بپذیرید و آن را به چالش بکشید زمان دیگری را که بر چنین ترسی که در شما بوجود آمده بود غلبه کردید و یا زمانی که در مقابل مشکلاتتان قد علم کرده و ایستادید را به خاطر بیاورید همانطور که بر آن ترس ها و مشکلات غلبه کردید خود را برای غلبه بر این ترس ها هم به چالش بکشید !

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.