بز و شیر !!

 
بز و شیر !!
یکى بز به شیرى  ز بامى بلند        سخن گفت  نالایق  نا پسند 
زپایین بحسرت چنین گفت شیر        تورا بام بنموده اینسان دلیر 
فرو تر  اگر  آیى  و  ایستى             کنم آشکارا، که اى؟  چیستى ؟
بسى دون که گردد دلیر ازمقام        چو آن بز که شد برهوا روى بام   
این نوشته در خواندنیها, هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.