تاثیر محدویت ها برشعور جانداران

دانشمندان دریافته اند  ایجاد محدودیت  برای برخی موجودات زنده در شعور انان تاثیر گذار میباشد   . بسیار جالب است بدانید ،  آنچه تا کنون درباره ناتوانی هایمان  به ما گفته شده چه تاثیر عمیق و پنهانی بر ذهن ما داشته است :
  نتیجه آزمایشاتى که روى  حیوانات انجام شده  به سادگی  ثابت میکند  که چگونه  محدودیتهای ذهنی تحمیل شده از سوى  محیط بر آنان  تاثیر  گذاربوده است ودر این رابطه آزمایشات انجام شده بر کک، فیل و دلفین مثال خوبی براى اثبات این یافته ها هستند :
١- کک‌ها حیوانات کوچک جالبى هستند آنها گاز می گیرند و خیلی خوب می پرند آنها به نسبت قدشان قهرمان پرش ارتفاع هستند .اگر یک کک را در ظرفی قرار دهیم از آن بیرون می پرد . پس از مدتی روی ظرف را سرپوش مى گذاریم تا ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد  .
کک می پرد و سرش به در ظرف می خورد و  پایین می افتد . دوباره می پرد و همان اتفاق می افتد! این کاررا  مدتی تکرار میکند . سر انجام در ظرف را بر می داریم و کک دوباره می پرد ولی فقط تا همان ارتفاع! سرپوش برداشته شده  و محدودیت فیزیکی رفع شده است ولی کک فکر می کند این محدودیت همچنان ادامه دارد!
٢- فیل‌ها را می توان با محدودیت ذهنى  کنترل کرد . پاى  فیلهای سیرک را در مواقعى  که نمایش نمى  دهند می بندند . بچه فیلها را با طنابهای بلند و فیلهای بزرگ را با طنابهای کوتاه به نظر مىآید که باید بر عکس باشد زیرا فیلهای پرقدرت به سادگی می توانند میخ طنابها را از زمین بیرون بکشند ولی این کار را نمى کنند ! 
علت این است که آنها در بچگی طنابهای بلند را کشیده اند و سعی کرده اند خود را خلاص کنند و سرانجام روزی تسلیم شده و از این کاردست  کشیده اند!از آن پس آنها تا انتهای طناب می روند و مى  ایستند آنها این محدودیت را پذیرفته اند.
٣- دکتر ادن رایل یک فیلم آموزشی در مورد محدودیتهای تحمیلی تهیه کرده است . نام این فیلم “می‌توانید بر خود غلبه کنید “ است
در این فیلم یک نوع دلفین در تانک بزرگی از آب قرار می گیرد نوعی ماهی که غذای مورد علاقه دلفین است نیز در تانک ریخته می شود . دلفین به سرعت ماهیها را می خورد . دلفین که گرسنه می شود تعدادی ماهى دیگر داخل تانک قرار میگیرند ولى  این بار در ظروف شیشه اى دلفین به سمت آنها می آید ولى  هر بار پس از برخورد با محافظ شیشه اى  به عقب رانده می شود پس از مدتى  دلفین از حمله دست مى کشد و وجود ماهیها  را ندیده می گیرد . محافظ شیشه ای برداشته می شود و ماهیها در داخل تانک به حرکت در می آیند آیا می دانید چه اتفاقی می افتد ؟ دلفین از گرسنگی مى میرددر حالیکه  غذاى  مورد علاقه او در اطرافش فراوان است ولی محدودیتى که دلفین پذیرفته است او را از گرسنگى مى کشد .
بنابراین از آنجا که نحوه ی عملکرد مغز جانوران از این نظر بسیار شبیه به هم است ما  می توانیم از این آزمایشات بفهمیم که انسانها  هم محدودیت هایی را می پذیرند  که واقعی نیستند. اگر به  ما می بگویند و یا خودمان به  خود بگوییم نمی توان فلان کار را انجام داد ، این برای ما یک واقعیت می شودو محدودیتهای ذهنی به محدودیتهای واقعی تبدیل می شوند و به همان محکمی!
اکنون باید به این پرسش پاسخ  دهیم که: چه مقدار از آنچه ما واقعیت می پنداریم، واقعیت نیست بلکه پذیرش ماست؟!

این نوشته در مقالات علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.