تفکر سگ وگربه اى

سگ به وفادارى وگربه به بى چشم ورویى ( حق ناشناسى)  معروفند که علت ان رابایستى در طرز دیدگاه وتفکر این دو حیوان بررسى کرد:

طرز تفکر یک سگ: این آدما به من غذا میدن، نوازشم میکنن، دوسم دارن. پس حتما اونا خدای من هستند طرز تفکر یک گربه: این   آدما به من غذا میدن، نوازشم میکنن، دوسم دارن. حتما من خدای اونا هستم  اگر خوب به  این جملات فکر کنید، انسان ها هم از همین نوع تفکرها برخوردار هستند. عده ای   خودشون رو به خاطر توجه   و محبت دیگران مدیون تصور می کنند وعده ای به خاطر همین موضوع   دچار خود بزرگ بینی های کاذب میشن

 

این نوشته در خواندنیها, خواندینهای علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.