تو کز محنت دیگران بى غمى !

یک پژوهشگرانسان شناس، در آفریقا، به تعدادی از بچه های بومی یک بازی را پیشنهاد کرد او سبدی از میوه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت هر کسی که زودتر به آن برسد آن میوه های خوشمزه را برنده می شود هنگامی که  فرمان دویدن داده شد ، آن بچه ها دستان هم را گرفتند و  بایکدیگر دویده و در کنار درخت، خوشحال به دور آن سبد میوه نشستند. وقتی پژوهشگر علت این رفتار آن ها را پرسید وگفت درحالی که یک نفراز شما می توانست به تنهایی همه میوه ها را برنده شود،چرا از هم جلو نزدید؟ آنها گفتند: ” اوبونتو“* ؛ به این معنا که:

 “چگونه یکی از ما می تونه خوشحال باشه، در حالی که دیگران ناراحت اند”؟  اوبونتو” در فرهنگ “ژوسا” یعنی : من هستم، چون ما هستیم ” 

          تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمى    

 

 

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.