خداوند از انسان چه می خواهد؟!

 
image
  طلبه اى  در حال عبادت و تضرع  وگریه و زاری بود، ناگهان استاد خود مرحوم شیخ عبدالکریم را،  بالای سرش دید، که  با تعجب و حیرت؛  او را،  نظاره می کند
مرحوم شیخ عبدالکریم پرسید : برای چه این همه  ابراز ناراحتی و گریه و زاری می کنی؟
شاگرد عرض کرد  : برای طلب بخشش و گذشت خداوند از گناهانم، و  برخورداری از لطف خداوند!
شیخ فرمود  : سئوالى  می پرسم ، پاسخ ده؟
شاگرد عرض کرد  : با کمال میل؛  استاد.
شیخ بزرگوار فرمود : اگر مرغی را، پروش دهی ، هدف تو  از  پرورشِ آن  چیست؟
شاگرد عرض کرد  : خوب معلوم است استاد؛ برای آنکه از گوشت و تخم مرغ بهره مند شوم .
شیخ فرمود: اگر آن مرغ، برایت گریه و زاری کند، آیا از تصمیم خود، منصرف خواهی شد؟
شاگرعرض کرد : خوب راستش نه…!نمی توانم هدف دیگری از پرورش آن مرغ، برای خود، تصور کنم!
استاد فرمود : حال اگر این مرغ ، برایت تخم طلا دهد چه؟ آیا باز هم او را، خواهی کشت، تا از آن بهره مند گردی؟!
شاگرد عرض کرد  : نه هرگز استاد، مطمئنا آن تخمها، برایم مهمتر و  با ارزش تر ، خواهند بود!
شیخ عبدالکریم رحمت الله الیه فرمود  :
پس تو نیز؛ برای خداوند، چنین باش!
همیشه تلاش کن، تا با ارزش تر از جسم ، گوشت ، پوست و استخوانت؛ گردی.
تلاش کن تا آنقدر  برای مردم ، هستی و کائنات خداوند، مفید و با ارزش شوی
تا  مقام و لیاقتِ  توجه، لطف و  رحمتِ  او را، بدست آوری .
خداوند از  تو  گریه و  زاری نمی خواهد!
او، از تو حرکت، رشد، تعالی، و  با ارزش شدن را می خواهد ومی پذیرد، نه ابرازِ ناراحتی و گریه و  زاری …!!!
این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.