داستان کوهستان

کوه قلاقیران - ایلام

کوه قلاقیران – ایلام

کودک زمین می‌خورد و آسیب می‌بیند و نا خودآگاه فریاد می‌زند: “آآآه‌ه‌ه‌ه‌ه”

با تعجب صدای تکرار را از جایی در کوهستان می‌شنود. “آآآه‌ه‌ه‌ه‌ه”

با کنجکاوی فریاد می‌زند: “تو کی هستی؟”

صدا پاسخ می‌دهد: “تو کی هستی؟”

سپس با صدای بلند در کوهستان فریاد می‌زند: “ستایشت می‌کنم.”

صدا پاسخ می‌دهد: “ستایشت می‌کنم.”

به خاطر پاسخ عصبانی می‌شود و فریاد می‌زند: “ترسو.”

جواب را دریافت می‌کند: “ترسو.”

به پدرش نگاه می‌کند و می‌پرسد: “چه اتفاقی افتاده؟”

پدر خندید و گفت: “پسرم، گوش بده.”

این بار پدر فریاد می‌زند: “تو قهرمانی.”

صدا پاسخ می‌دهد: “تو قهرمانی.”

پسر شگفت‌زده می‌شود، اما متوجه موضوع نمی‌شود.

سپس پدر توضیح می‌دهد: “مردم به این پژواک می‌گویند، اما این همان

زندگیست.”

زندگی همان چیزی را که انجام می‌دهی یا می‌گویی، به تو بر‌می‌گرداند.

زندگی ما حقیقتا بازتابی از اعمال ماست.

 

اگر در دنیا عشق بیشتری می‌خواهی، عشق بیشتری را در قلبت بیافرین.

اگر به دنبال قابلیت بیشتری در گروهت هستی، قابلیتت را بهبود ببخش.

این رابطه شامل همه چیز و همه‌ی جنبه‌های زندگی می‌شود.

زندگی هر چیزی را که به آن داده‌ای، به تو خواهد داد.

زندگی تو یک اتفاق نیست، انعکاسی از وجود توست.

به کفته مولانا :

                                          این جهان کوه است وفعل ما ندا 

                                          سوى  ما آید      ندا ها   را صدا 

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.