درد از جاى دیگر است !!

 

securedownload
از یاد داشت هاى شادروان اصغرروزبهى
مردى در کنار رودخانه اى ایستاده بود، ناگهان صداى فریادى را شنید ومتوجه شدکه  کسى درحال غرق شدن است ، فورا به آب پرید واو را نجات داد …پیش از آنکه نفسى تازه کند فریاد هاى دیگرى شنید ، باز به آب پرید ودونفر دیگر را نجات داد !
           اما پیش از اینکه حالش جا بیاید صداى چهار نفر دیگر را شنید که کمک مى خواستند   !
او تمام روز را صرف نجات افرادى کرد که در چنگال امواج خروشان رودخانه گرفتار شده بودند ، غافل از اینکه چند قدم بالاتر دیوانه اى مردم را یکى پس از دیگرى به رودخانه مى انداخت !
این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.