دگرگونىِ ادبى !

 

ایران، مهد هنر و ادبیات است این جمله را شاید بارها شنیده اید و با خواندن آثار مفاخری چون حافظ و سعدی به خود بالیده اید که یک ایرانی هستید. اما در دوره های مختلف تاریخ ادبیات ایران سبکهای مختلفی بر شعر حاکم بوده است. از سبکهای مختلف کلاسیک گرفته تا زمانی که نیما یوشیچ تغییر و تحول عمده ای در شعر بوجود آورد و بعدها زنده یاد مهدى اخوان ثالث و شاملو و.. دیگران 

اما امروز شاهد شکل گیری سبک جدیدی در شعر هستیم که عقل ناقص بنده ناتوان از بررسی در این زمینه است مشاعره یکی از نمایندگان مجلس با آقای جوانفکر مدیرعامل وقتِ ایرنا را برایتان می گذارم قضاوت در مورد این سبک جدید با شما. البته همچنان سعی کنید به ایرانی بودنتان افتخار کنید!

شعر نماینده مجلس در وصف صدا و سیما:

تشکر می کنم اول زمسوول صدا سیما ز نیروهای خوب و مخلص و بینا
از آن برنامه های پرمخاطب، خوب ، ولی اما از آن برنامه دیروز، امروز هم فردا
تلاشتان اگرچه قابل تقدیر و تمجید است ولی در کارتان گاه ضعفی می شود پیدا
چه زیبا می شود ، هم دیروز ، امروز هم فردا اگر باشد سخنور ، فاضل و آگاه و هم باتقوا

پاسخ آقای جوانفکر:

بشنو از دل چون حکایت می کند نایب سیصد، زسیما، خوش شکایت می کند
شاکی که خود یک شاعر این محفل است او به احسنت های یاران خوش دل است
گویند ، از دی که گذشت ، یادش مکن لیکن امروز و فردا هم بر او بس مشکل است
هرسه حال، شاعر ما را به تنگ آورده است گوید که “دیروز، امروز، فردا” غافل است
آسمان را ریسمان می کند تا که گوید این سخن هرکه با ما نیست، بی سبب او جاهل است
آن مدعو که زین محفل بپرسد یک سووال پس ، بی خبر ، بی تقوا و بی تردید هم باطل است پاسخش گویم که ای زاهد روشن ضمیر “دیروز ، امروز، فردا”، یک ساحل است
ای شاعر خوش آهنگ این محفل اندکی آهسته تر در سیمای یامین پور ، فضل و حکمت حاصل است
گرچه می دانیم از چه رو ، بر آشفته ای با یک “سلام و والسلام” ، پاسخ من کامل است

و در آخر باز پاسخ آقای نماینده:

جز تیرگی جنون در آثار تو نیست یک ذره از این شور در افکار تو نیست
در شعر تو پیشوندها بسیار بود بگذار و برو که شاعری کار تو نیست
یاد روانشاد خسرو شاهانى به خیر که وصول این ا شعار را به کارگاه نمد مالى مجله خواندینهااعلام دارد

image

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.