رفتار هاى متناقض

securedownload

جالب‌ترین خصوصیت بشر تناقض است 
به شدت عجله داریم بزرگ شویم
و سپس دلمان برای کودکی از دست رفته‌ مان تنگ می‌شود
برای پول در آوردن خودمان را مریض می‌کنیم
بعد تمام پولمان را خرج می‌کنیم تا دوباره تندرست شویم
آنگونه زندگی می‌کنیم که انگار هرگز نمى میریم 
و به گونه اى می‌میریم که انگار هرگز زندگی نکرده‌ایم

پائولو کوئلیو

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.