رویدادى شگفت ، مى توانید باور نکنید !

image

یکی از رویدادهاى شگفت روزگار”داستان مرگ و زندگی “چارلز کوگلان ” میباشد . او در سال ١٨۴١ در جزیره ” پرنس ادوارد ” واقع در ساحل شرقی کانادا ودر یک خانواده

ناتوان ایرلندى بدنیا امد .

برای فرستادن ” چارلز ” به مدرسه همسایگانش به جمع اوری اعانه در بین خودشان مشغول شدند او پسر با استعدادى بود و سرانجام با رتبه فارغ التحصیل شد ولی در مقابل تعجب ھمگان اعلام کرد که میخواھد ھنرپیشه تئاتر شود . خانواده کوگلان به پایمردی در تصمیماتشان معروف بودند و چارلز نیز از این قاعده مستثنی نبود . وقتی والدینش به او گوشزد کردند که در صورت رھا نکردن ارزوی ھنرپیشگی اش از ورود به خانه پدری محروم خواھد شد, چارلز که خود نیز یک “کوگلان” واقعی بود, دوباره تصریح کرد که خللی در تصمیمش برای ھنرپیشگی تئاتر وارد نشده است

او در این حرفه که معمولا یکنفره و به عنوان فردی سریع الانتقال و باھوش که دارای زبانی نیشدار در قالب طنز بود, خوش درخشید ( او حتا یک ھنرپیشه بدل جوان به اسم ” مانتی وولی “ھم داشت که بعدھا در سینما به تقلید از ادا و اطوار کوگلان پرداخته و شھرت عظیمی را بھم زده بود ) کوگلان یکبار به ملاقات یک فالبین کولی رفت و از او شنید که در اوج شھرتش در یک شھر جنوبی امریکا بدرود حیات خواھد گفت,ولی خاطرنشان کرد که وی تا به زادگاھش در جزیره ” پرنس ادوارد” مراجعت نکند آرامشی نخواھد داشت .

کوگلان غالبا این پیشگوئی عجیب را برای دوستانش بازگو میکرد و ظاھرا بدین خاطر بود که تاثیر عمیقی رویش نھاده بود. در سال ١٨٩٨ وقتی که نقش” ھملت” را در شھر “گالوستون” در ایالت کانزاس که یکی از ایالات جنوبی امریکاست – بازی میکرد, بطور غیر مترقبه ای درگذشت و در گورستان ھمان شھر نیز دفن شد

دو روز بعد گردباد مھیبی (تورنادو ) که تمامی ان شھر بی پناه را زیرو رو کرده بود, گورستان ماسه ای که اودر ان بخاک سپرده شده بود را ھم ویران کرد . در این ماجرا تابوت محتوی جسد وی ناپدید شد و گر چه خانواده اش جایزه ھنگفتی را برای یافتن ان پیشنھاد کردند ولی این تابوت پیدا نشد . در ماه اکتبر ١٩٠٨درست ھشت سال و یکماه پساز ان تندباد مھیب شھر ” گالوستون ” یک ماھیگیر ناشناس در جزیره ” پرنس ادوارد ” صندوق بزرگی را که پوشیده از خزه و صدف بود را یافت که در نواحی کم عمق اب غوطه ور بود . این صندوق محتوی تابوت و جنازه ” چارلز کوگلان ” بود که از روى پلاک نقره ایی متصل به آن شناسایى شد که بالاخره به جزیره کوچک زادگاھش با سه ھزار مایل فاصله از شھر محل خاکسپارى اش بازگشته بود .درست ھمانگونه که ان فالگیر کولی چندین سال پیش از ان پیش بینی کرده بود!! چارکز کوگلان که توسط دریا به موطنش اورده شده بود, سرانجام در گورستان جزیره در مجاورت کلیسایی که وی شصت و ھفت سال پیش در ان غسل تعمید داده شده بود . به خاک سپرده شد .

بیش از صدسال از این ماجرا میگذرد , بسیار از توریست ھایی که به این منطقه می ایند کنار قبر او میروند و عکس یادگاری میگیرند ..درون کلیسا و بر دیوار ان ماجرای باور نکردنی ” چارلز کوگلان ” نقش بسته است و ھمه با شگفتی انرا میخوانند !

image

این نوشته در متافیزیک ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.