سیل و زلزله از معصیت مردم !

مملکت رو تعطیل کنید دارالایتام دایر کنید ، درست تره !
مردم نان شب ندارند ، قحطی است ، مرض بیداد می کند ، نفوس حق النَفَس می دهند.
باران رحمت از دولتی سر قبله عالم است؛ سیل و زلزله از معصیت مردم!
میرغضب بیشتر داریم تا سلمانی؛ سربریدن از ختنه سهل تر !
ریخت مردم از آدمیزاد برگشته. سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشم ها خمار از تراخم است، چهره ها تکیده از تریاک.
ملیجک در گلدان نقره می شاشد! چه انتظاری از این دودمان با آن سرسلسله ی اخته ؟!
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تدبیر ما !
دلال، فاحشه، لوطی، یله، قاب باز، کف زن، رمال، معرکه گیر،… گدایی که خودش شغلی است !
 
روان شاد علی حاتمى 
حاجى  واشنگتن
این نوشته در خواندینهای علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.