شکستن سد هاى ذهنى

securedownload

روزی زیست شناسی یک  “مارماهی ” را با تعدادی  ” بچه ماهی ”  در داخل آکواریومی انداخت. او مارماهی را بوسیله ی یک مانع شیشه ای از بچه ماهی ها جدا کرده بود . مارماهی هر بار خواست به بچه ماهی ها حمله کند سرش به مانع شیشه ای بر خورد کرد. چند روزی گذشت و آن محقق مانع شیشه ای را از داخل آکواریوم برداشت. مانع برداشته شده بود و بچه ماهی ها به راحتی کنار مارماهی بازی می کردند. ولی مارماهی هم چنان فکر می کرد که بین او و بچه ماهی ها یک مانعی وجود دارد. چند روز بعد مارماهی از گرسنگی مرد در حالی که در میان انبوهی غذا قرار گرفته بود.

من نیز یاد گرفته ام بزرگ ترین موانع در داخل خودم و در ذهن خودم قرار دارند. من  آن ها را سد های ذهنی نام نهاده ام . سد های ذهنی هرکس  بزرگ ترین دیوار بین او  و موفقیت هایش  هستند ، سدهای ذهنی پیش از آغاز هر حرکتى مى گویند : نمی شود ، من همواره  با نام ویادِ خدا سدهاى ذهنى را مى شکنم حرکت می کنم و می بینم که می شود.

 مقاله اى دیگر در همین مورد

 تاثیر محدویت ها برشعور جانداران

 http://www.rouzbehi.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/

این نوشته در خواندینهای علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.