شما چندروز در رم خواهید ماند ؟

securedownload

سه مسافر به رم رفتند. آنها با پاپ ملاقات کردند. پاپ از مسافر اول پرسید چند روز دراینجا خواهید ماند ؟‌

مسافر گفت: ‌سه ماه

پاپ گفت: ‌پس خیلی جاهای رم را می توانی ببینی؟‌

مسافر دوم در پاسخ به سئوال پاپ گفت:‌ من شش ماه می مانم

پاپ گفت:‌ پس تو بیشتر از همسفرت می توانی رم را ببینی

مسافر سوم گفت: من فقط دو هفته می مانم

پاپ به او گفت:‌ ‌تو از همه خوش شانس تری. زیرا می توانی همه چیز این شهر را ببینی

مسافرها تعجب کردند زیرا متوجه پاسخ و منطق پاپ نشدند

تصور کنید اگر هزار سال عمر می کردید ،‌ متوجه خیلی چیزها نمی شدید ‌زیرا خیلی چیزها را به تاخیر می انداختید . اما از آن جایی که زندگی خیلی کوتاه است ، نمی توان چیزهای زیادی را به تاخیر انداخت . با این حال ، ‌مردم  این کار را می کنند. تصور کنید اگر کسی به شما می گفت فقط یک روز از عمرتان باقی است، چه می کردید ؟ ‌آیا به موضوعات غیر ضروری فکر می کردید؟ نه، ‌همه آنها را فراموش می کردید. عشق می ورزیدید، مراقبه می کردید‌ زیرا فقط بیست و چهار ساعت وقت داشتید و موضوعات واقعی و ضروری را به تاخیر نمی انداختید شما چند روز در رم می مانید؟! چگونه زمان خود و سازمان یا شرکت را مدیریت می کردید؟ آیا آنقدر می مانید که به همه ابعاد آن برسید؟

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.