عارف وارسته شادروان اصغرروزبهی

photo-1

  زاد روز ١٣٠١/٠١/٠١ 

 درگذشت ١٣٨٧/١٠/٢۶ 

یاد و خاطره اش گرامی و روانش در مینو بلند مرتبه باد

این نوشته در یاد گذشتگان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.