عذرى بدتر از گناه

securedownload

هارون الرشید خلیفه بزرگ عباسى ازبهلول ( فرزانه اى که براى بازگو کردن حقایق خورا به جنون زده  بود)  پرسید  عذر بدتر از گناه یعنى چه ؟

بهلول پاسخ داد عرض میکنم لحظاتى بعد خلیفه حاضرین را مرخص وقصد عزیمت به کاخ اختصاصى را داشت که ناگهان بهلول انگشت به ماتحت خلیفه مقتدر عباسى نمود … خلیفه آشفته وخشگین نگاهى به بهلول کر دوگفت این حرکت زشت عقوبت سختى دارد و جان برسر این زشتى خواهى نهاد بهلول عرض کرد مرا عفو بفرمایید  پنداشتم بانوى بزرگ زبیده خاتون هستند ، اشتباهى صورت گرفت معذوردارید خلیفه فریاد برآورد که این چه پاسخى است ؟!

 بهلول گفت پاسخ خلیفه بزرگ  ” یعنى عذر بدتر از گناه  “

هارون خندید واورا مرخص کرد

ازیادداشتهاى شادروان اصغر روزبهى

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.