عرب مى ماند و شترش

securedownload

در کتابِ تاریخ هرودت نوشته  که او به چشم خود دیده  که سربازان ایرانی سواد خواندن و نوشتن دارند  در حالی که در همان موقع بیشتر افسران یونانی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و حتا ” لئونیداس” پادشاه کشور اسپارت که جنگ او با ۳۰۰ سرباز در تنگه ی “ترموپیل” در مقابل خشایار شاه مشهور است ،  فقط مقدمات خواندن و نوشتن را می دانسته و نمی توانست با تسلط بخواند و بنویسد و در بین ۳۰۰ سربازش حتی  یک نفر هم سواد نداشته است  گرچه  در ایران در دوره ی هخامنشیان مردم از لحاظ صنفی به چند طبقه  تقسیم می شدند ولی نه مزایای طبقاتی (از لحاظ مالی) و نه تبعیض در آموزش  و پرورش و ایرانیان عقیده داشتند همانطور که باید برای ادامه ی زندگانی کار کنند برای خواندن متون مذهبی هم باید خواندن و نوشتن را فرا بگیرندو یکی  از دلایل  با سوادی ایرانیان حتی در پایان  دوره ی هخامنشیان اینست که در تمام خانه های  ایران  کتاب  و به  خصوص کتابهای مذهبی وجود داشته  و اگر سواد  نداشتند در خانه ی آنها کتاب یافت  نمیشد (در حالیکه همه ی خانه ها کتاب داشتند) در واقع سواد داشتن با واجب دانستن آن توسط دین جزو فطرت ایرانیان شد که بعد از حمله ی عربها نیز از بین نرفت بعد از حمله ی عربها بعضی از مورخان سطحی گفتند که اعراب سواد و کتاب خوانی و کتاب نویسی را به ایرانیان آموختند در صورتی که کلمه ی کتاب که  وارد زبان عربی شد کلمه ای ایرانی است و از ریشه ی “کتو”می باشد عربها  کتاب نمی خواندند  و کتاب نمی نوشتند و بعضی عربها حتی در طول عمر خود یک کتاب هم ندیده بودند “ ارنست رنان ”نویسنده  و لغت شناس و فیلسوف فرانسوی می گوید فرهنگ  و ادب عرب از ایرانیان جان گرفت و اگر آنچه را که به وسیله ی فرهنگ و ادب ایران وارد زندگی اعراب گردید  ازآنها منتزع  کنیم تنها عرب  می ماند  و شتر او “پروفسور کامرون ” اگر در ایران مبادرت به حفاری کنیم بعید نیست آثارو اسنادی به دست بیاید که باعث حیرت جهانیان شود و به خصوص  ثابت گردد  ایرانیان  اولین معلم خط و الفبا  در جهان بوده اند

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.