عماد خراسانى

image 

 

عماد خراسانی ( عماد الدین حسنى برقعى ) یکی از مشهورترین غزل سرایان معاصر است، که بسیاری از غزل های او در حافظه دوستداران شعر کلاسیک معاصر نقش بسته است.او در بهار ١٣٠٠  خورشیدى در مشهد به دنیا آمد واز دوازده سالگى به سرودن شعر پرداخت مجموعه ای از اشعارش  با عنوان ورقی چند از دیوان عماد خراسانی با مقدمه مهدی اخوان ثالث منتشر شده و دیوان کامل عماد نیز انتشار یافته است. او آثار زیبایی را نیز به لهجه خراسانی سروده است.

 عماد شاعر عاشقانه هاست؛ عشق در شعر او کیفیتی خاص و عمری پایدار دارد، از این روست که وقتی از عشق سخن می گوید از ژرفای روح و جان خویش بانگ بر می آورد. عماد در بیشتر  قالب های کلاسیک شعر فارسی اشعار زیبا و ارزشمندی سروده است. غزل های ناب و قطعات و مسمط های ترکیبی و مثنوی های زیبا، مجموعه اشعار او را کامل می کنند. عماد به شعر ایرج میرزا و ساده گویی و صداقت وی علاقه و توجهی بارز نشان داده است. خود عماد نیز زبانی روان، گویا و گیرا و زنده و پر احساس دارد که در عین حال فصیح و شیواست

گر چه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر
باز کن ساقی مجلس سر ِ مینای دگر
 
امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم
شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر
 
مست مستم ، مشکن قدر خود ای پنجه غم
من به میخانه‌ام امشب تو برو جای دگر
 
چه به میخانه چه محراب حرامم باشد
گر به‌ جز عشق توام هست تمنای دگر
 
تا روم از پی یار دگری می باید
جز دل من دلی وجز تو دلارای دگر
 
نشینده است گلی بوی تو ای غنچه ناز
بوده ام ورنه بسی همدم گلهای دگر
 
تو سیه چشم چو آیى به تماشای چمن
نگذاری به ‌کسی چشم تماشای  دگر
 
باده پیش آر که رفتند از این مکتب راز
اوستادان و فزودند  معمای  دگر
 
این قفس را نبود روزنی ای مرغ پریش
آرزو ساخته بستان   طرب زای  دگر
 
گر بهشتی است رخ تست نگارا که در آن
می توان کرد به هر لحظه  تماشای  دگر
 
از تو زیبا صنم اینقدر جفا زیبا نیست
گیرم این دل  نتوان داد به ‌زیبای  دگر
 
می‌ فروشان همه دانند “عمادا” که بود
عاشقان را حرم و دیر و کلیسای دگر
 
      
مهدى اخوان ثالث در مقدمه ورقى چند از دیوان عماد مى گوید :

 «سخن عماد اغلب فصیح و بلیغ و بلند است و اگر فتوری در کلامش دیده می شود از آن جهت است که او بعد از سرودن و فرود آمدن از حال سرایش و تغنی در موالید طبع خود کمتر تجدید نظر و آرایش روا می دارد». در مجموع اشعار عماد اشعاری است که از درون جان وی می تراود و زبان دل اوست و نافذ در دل و جان همگان.

عماد خراسانی در روز دوشنبه ٢٨  بهمن ماه سال ١٣٨٢ خورشیدى زندگى را بدرود گفت ودر گور گاه سخنوران توس  به خاک سپرده شد

 روانش شاد وجایگاهش بلند مرتبه باد

از راست به چپ پرویز حاصلى راد ، حبیب الله بیگناه ، حسن روزبهى ، فرشید شاهسون پور ، رضا افضلى ، محمود خیبرى ، تقى فتوت image

این نوشته در یاد گذشتگان ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.