عمو سبزی‌فروش _ داستانی واقعی

داستانی که در زیر نقل می‌شود، مربوط به دانشجویان ایرانی است که دوران  سلطنت «احمدشاه قاجار» برای تحصیل به آلمان رفته  بودند و آقای «دکتر جلال گنجی» فرزند شادروان «سالار معتمد گنجی نیشابوری» برای نگارنده نقل کرد:
«ما هشت دانشجوی ایرانی  بودیم که در آلمان در عهد «احمد شاه» تحصیل  می‌کردیم. روزی رئیس دانشگاه به ما اعلام نمود که همۀ دانشجویان خارجی باید از مقابل امپراطور آلمان  رژه بروند و سرود ملی کشور خودشان را بخوانند. ما بهانه آوریم که عدۀ‌مان کم است. گفت: اهمیت  ندارد. از برخی کشورها فقط یک دانشجو در اینجا  تحصیل می‌کند و همان یک نفر، پرچم کشور خود را حمل  خواهد کرد، و سرود ملی خود را خواهد خواند.

چاره‌ای نداشتیم. همۀ  ایرانی‌ها دور هم جمع شدیم و گفتیم ما که سرود ملی  نداریم، و اگر هم داریم، ما به‌یاد نداریم. پس چه  باید کرد؟ وقت هم نیست که از نیشابور و از پدرمان بپرسیم. به راستی عزا گرفته بودیم که مشکل  را چگونه حل کنیم… یکی از دوستان گفت: اینها که  فارسی نمی‌دانند. چطور است شعر و آهنگی را سر هم  بکنیم و بخوانیم و بگوئیم همین سرود ملی ما است…  کسی نیست که سرود ملی ما را بداند و اعتراض  کند…

اشعار مختلفی که از سعدی و حافظ می‌دانستیم، با هم تبادل کردیم. اما این  شعرها آهنگین نبود و نمی‌شد به‌صورت سرود خواند. بالاخره من [دکتر گنجی] گفتم: بچه‌ها، عمو  سبزی‌فروش را همه بلدید؟.. گفتند: آری. گفتم: هم  آهنگین است، و هم ساده و کوتاه. بچه‌ها گفتند: آخر عمو سبزی‌فروش که سرود نمی‌شود. گفتم: بچه‌ها گوش  کنید! و خودم با صدای بلند و خیلی جدی شروع به  خواندن کردم:«عمو سبزی‌فروش . . … بله. سبزی                                 کم‌فروش . . . بله. سبزی خوب داری؟ . .. . بله»          فریاد شادی از بچه‌ها برخاست و شروع به  تمرین نمودیم. بیشتر تکیۀ شعر روی کلمۀ «بله»                                 بود که همه با صدای بم و زیر می‌خواندیم. همۀ شعر را نمی‌دانستیم. با توافق هم‌دیگر، «سرود ملی» به این‌صورت تدوین شد:

عمو سبزی‌فروش! . . .                                     بله

سبزی کم‌فروش! . … ..                                    بله

سبزی خوب داری؟ . .                                     بله

خیلی خوب داری؟ . . .                                    بله

عمو سبزی‌فروش! . . .                                    بله

سیب کالک داری؟ .. . .                                   بله

زال‌زالک داری؟ . . . . .                                 بله

سبزیت باریکه؟ … . . . .                                 بله

شبهات تاریکه؟ …. . . . .                                بله

عمو سبزی‌فروش! . . . .                                  بله

این را چند بار تمرین کردیم.  روز رژه، با یونیفورم یک‌ شکل و یک‌ رنگ از مقابل  امپراطور آلمان ، «عمو سبزی‌فروش» خوانان رژه  رفتیم. پشت سر ما دانشجویان ایرلندی در حرکت  بودند.. از «بله» گفتن ما به هیجان آمدند و «بله»   را با ما همصدا شدند، به‌طوری که صدای «بله» در استادیوم طنین‌انداز شد و امپراطور هم به ما ابراز تفقد فرمودند و داستان به‌خیر گذشت.»

فصلنامۀ «ره‌ آورد» شمارۀ  ۳۵، صفحۀ ۲۸۶٫   
با شادروان دکترجلال گنجى در بازدید نوروزى

با شادروان دکترجلال گنجى در بازدید نوروزى

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.