قمپوز در کردن !

 

image 

قمپوز ( قپوز ) توپی بود کوهستانی و سرپر که دولت امپراطوری عثمانى

در جنگهای با ایران مورد استفاده قرار میداد . این توپ اثر تخریبی نداشت زیرا گلوله در آن به کار نمی رفت بلکه مقدار زیادی باروت در آن می ریختند و پارچه های کهنه و مستعمل را با سنبه در آن به فشار جای می دادند و می کوبیدند تا کاملا سفت و محکم شود . سپس این توپها را در مناطق کوهستانی که موجب انعکاس و تقویت صدا می شد به طرف دشمن آتش می کردند . صدایی آنچنان مهیب و هولناک داشت که تمام کوهستان را به لرزه در می آورد و تا مدتی صحنه جنگ را تحت الشعاع قرار می داد ولی کاری صورت نمی داد زیرا گلوله نداشت !بعدها که ایرانیان به ماهیت و توخالی بودن آن پی بردند هرگاه صدای گوشخراشش را می شنیدند به یکدیگر می گفتند : نترسید قمپوز درمی کنند! و شد مثل!

آدم مغرور خودخواه خوش دارد که از خود تعریف کند و به بعضی از اعمال و رفتار خود جنبه شاهکار  بدهد و گمان می برد اگرحرفهای گنده بزند و کارهای مهمی را بر خلاف حقیقت به خود نسبت دهد، رازش از پرده بیرون نمی افتد، در حالی که چنین نیست . اینجاست که حاضران به یکدیگر چشمک می زنند و می گویند : یارو قمپز در می کنه . حرفهایش توخالیه، پایه و اساسی نداره .        بشنو وباور نکن !

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.