قهوه خانه ملاعباس

حدود هفتاد سال پیش نزدیک دروازه پایین خیابان مشهد( انتهاى نواب صفوى )  قهوه خانه اى بود  که به قهوه خانه ملا عباس اشتهار  داشت وامروز در مثل مشهور  خاص وعام است .

صاحب قهوه خانه شخصى از اهالى سیرجانِ  کرمان بود به نام ملاعباس ، او مردى ادیب وفرزانه وخوش قریحه بود وبا شاهنامه فردوسى ، خمسه نظامى ، مثنوى معنوى  ودیوان اکثر ادبا وعرفا آشنایى داشت وجذاب سخن مى گفت وبعلت شیرینى گفتار دردل مردم روزگار جاى داشت .
در ان دوره که سینما وتلویزیون وامکانات تفریحى وسرگرمى به صورت امروز وجود نداشت ، یکى از علایق مردم حضور در قهوه خانه واستماع نقالى از شاهنامه وبرگزارى مجالس شعر خوانى و پرده خوانى بود وگاه براى رونق بیشتر این مجالس گویندگان وهنر مندان نام آور از تهران وکرمان و اصفهان دعوت مى شدند واین خود به رونق قهوه خانه مى افزود.
نقالى مرشد عباس زریرى و برزوى اصفهانى در قهوه خانه مذکور که با استقبال مردم شهرستانها ى خراسان همراه بوده واجراى برنامه هاى طنز وتقلید توسط مقلدى به نام شیج رجب که هنرمندى برجسته بود ودر دوره اى نزدیک به ما در مشهد زندگى میکرد و شاهنامه خوانى ونقالى استاد حسین خالقى نقال بزرگ خراسان که به حسین نونى معروف بود،از زمره خاطراتى است که از این مکان در خاطر گذشتگان برجاى مانده است .
روزهاى تعطیل در بیرون از قهوه خانه وبراى طبقات مختلف ، مسابقات وسرگرمى هایى مانند اسب سوارى ، قوچ بازى ، خروس بازى ونظایر ان انجام مى شد وهمچنین قهوه خانه محل دیدار وتجمع ومشورت مردم بود واز هرگروه اجتمایى در آنجا حضور داشتند . قافله ها ( کاروانهاى ) عازم کربلا ازمبداء قهوه خانه به شریف آباد وسنگ بست میرفتند وسپس عازم عتبات مى شدند ودرواقع سازمان دهى قافله هاى پایین خیابان ( یکى از چهار محله مشهد آن زمان ) از محل مذکور انجام مى شدند .

این حضور گسترده که قهوه خانه را مورد اقبال طبقات مختلف قرارداده وبازتاب جنبه هاى عمومى ومردمى ان موجب شد تا قهوه خانه ملاعباس درگفتگوى عامه زبانزد ( ضرب المثل ) شود .
** ملاعباس عموى شیخ على اکبر واعظ کرمانى ملقب به شیخ برپا

** واستاد حسین خالقى خواهر زاده شیخ رجب مقلد معروف بود

این نوشته در یاد گذشتگان ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.