کدام گرگ پیروز مى شود ؟

سرخپوست پیری برای کودکش از حقایق
زندگی چنین گفت: در وجود هر انسان،
همیشه مبارزه‌ای وجود دارد مانند مبارزهٔ
دو گرگ! که یکی از گرگ‌ها سمبل بدی‌ها
مثل حسد، غرور، شهوت، تکبر و خودخواهی


و دیگری سمبل مهربانی، عشق، امید و
حقیقت است.
کودک پرسید: پدر کدام گرگ پیروز می‌شود؟
پدر لبخندی زد و گفت، گرگی
که تو به آن غذا می‌دهی…

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.