که شادى را براى مردم آفرید

securedownload

خدای بزرگ است اهورامزدا ، که این زمین را آفرید 

 که آن آسمان را آفرید ، که مردم را آفرید 

که شادی را برای مردم آفرید 

که خشایارشا را شاه کرد ، یگانه از میان شاهان بسیار

یگانه فرمانروا از میان فرمانروایان بی شمار

من خشایارشا ، شاه بزرگ ، شاه شاهان 

شاه کشورهای دارای مردم بسیار 

شاه این سرزمین بزرگ دوردست پهناور

پسر داریوش شاه هخامنشی

سنگ نبشته خشایارشاه بر کوه الوند  

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.