لشکرِ خونخواره عشق

securedownload

هر که دیدم به جهان شیفته روی تو بود                یا که آویخته از زلف سَمَن‌بوی تو بود

آن یکی نعره‌زنان در چمنِ روی تو شاد                  وین یکی ناله‌کنان در شکنِ موی تو بود

بود یا همسفر غالیه و مشک و عبیر                     یا تماشاگر رخساره نیکوی تو بود

یا که لیلی‌روش اندر خَم زلفت می‌سوخت            یا که مجنون‌صفت اندر پی آهوی تو بود

روز مردانگیِ لشکرِ خونخواره عشق                    رستم ار بود اسیر خَم گیسوی تو بود

هر شهنشاه که زد سکّه، تو را گشت غلام           هر سپهدار که زد خیمه ز اردوی توبود 

ادیب نیشابورى – محمد تقى  

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.