مرا امیدِ وصالِ تو زنده میدار

securedownload

هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک

         گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده می‌دارد

      و گر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک

نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش

      زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک

رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات

       بود صبور دل اندر فراق تو حاشاک

اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم

        و گر تو زهر دهی به که دیگری تریاک

بضرب سیفک قتلی حیاتنا ابدا

         لان روحی قد طاب ان یکون فداک

عنان مپیچ که گر می‌زنی به شمشیرم

          سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک

تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند

        به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک

به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ

       که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک

 

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.