من مدیر یک دقیقه اى هستم

image

((به این دلیل هم به خودم این لقب را داده‌ام چون در مدت بسیار کوتاهی ،نتایجی بسیار بزرگ از افراد میگیرم.))
– چگونه مدیر یک دقیقه ای اینکار را انجام می دهد؟
در پشت موفقیتهای او تنها سه راز نهفته است.
اولین راز: اهداف یک دقیقه ای
دومین راز: تمجیدهای یک دقیقه ای
سومین راز :سرزنشهای یک دقیقه ای هدف گذاری یک دقیقه ای به زبان ساده عبارت است از
اهداف یک دقیقه ای
۱- توافق کردن روی اهداف
۲- پی بردن به چگونگی عملکرد های صحیح
۳- نوشتن هر یک از اهداف بر روی یک ورق کاغذ و استفاده از کمتر از ۲۵۰لغت برای تشریح آن.
۴- خواندن هر یک از اهداف که فقط یک دقیقه وقت نیاز دارد و مرور مجدد آن در هر بار که انجامش می دهید .
۵- هر چند ساعت ، یک بار تخصیص دادن یک دقیقه از وقت خود به باز بینی عملکردها.
۶- و مشاهده اینکه آیا عملکردها در جهت اهداف قرار دارند یا نه
. تمجید یک دقیقه ای زمانی خوب اثر خواهد کرد که شما:
۱- از اول به افراد زیر دست خود بگویید که با کمک باز خوری مناسب به آنها اجازه می دهید ،پی ببرند که کارشان را چگونه انجام می دهند .
۲- افراد تحت سرپرستی خود را بلافاصله بعد از انجام عمل درستشان تمجید کنید .
۳- آنچه را که درست انجام داده اند برایشان بازگو کنید – در اینکار صراحت داشته باشید .
۴- احساس خود را در مورد کار درستی که انجام داده اند و اینکه چگونه انجام آن به سازمان و دیگر افرادی که در سازمان کار می کنند کمک می نماید ،ابراز کنید.
۵- لحظه ای سکوت کنید و به آنها فرصت دهید تا حس کنند که چقدر از کارشان خوشحال هستید .
۶- آنها را تشویق کنید تا کارهای بیشتری را به همان صورت انجام دهند .
۷- افراد خود به طریقی که نشان دهد از موفقیتشان در سازمان حمایت می کنید دست داده یا ارتباط بر قرار نمایید.
سرزنش یک دقیقه ای در صورتی مؤثر واقع می شود که شما:
۱- از قبل به افراد تحت نظارت خود درباره چگونگی کارشان بطور واضح و قابل فهمی نظرتان را بگوئید .
۲- بلافاصله بعد از عمل اشتباه آنها را سرزنش کنید .
۳- آنچه را که اشتباه انجام داده اند برایشان توضیح دهید .در این کار صریح باشید.
۴- در مورد احساسی که از عمل اشتباهشان دارید برایشان بگوئید ،البته نه با عباراتی که شک و تردید برایشان ایجاد کند.
– برای اینکه احساسات شما را در مورد عملشان درک کنند ،چند ثانیه ای سکوت کنید .
۶- با آنها دست بدهید یا به طریقی که بفهمند صمیمانه هواداری‌شان را می کنید، لمسشان کنید.
۷- به آنها یاد آوری کنید که برایشان ارزش زیادی قائلید .
۸- در چنین موقعیتی آنها را متقاعد کنید که در مورد خودشان نظر خوبی دارید، اما در مورد عملکردشان نه.
۹- در آخر به آنها بفهمانید وقتی سرزنش پایان گرفت برای همیشه تمام شده است .

 

بر گرفته از مدیر یک دقیقه اى

نوشته کنت بلانچارد واسپنسرجانسون

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.