موج رقص انگیز

image

موج رقص انگیز پیراهن چو لغزد بر تنش
جان برقص آید مرا از لغزش پیراهنش
 
حلقۀ گیسو بگرد گردنش حسرت نماست
ای دریغا گر رسیدی دست من بر گردنش
 
هر دمم پیش آید و با صد زبان خواند بچشم
وین چنین بگریزد و پرهیز باشد از منش
 
میتراود بوی جان امروز از طرف چمنش
بوسه ای دادی مگر ای باد ِ گلبو بر تنش
 
همره دل در پیش افتان و خیزان میروم
وه که گر روزی بچنگ من افتد دامنش
 
در سرا پای وجودش هیچ نقصانی نبود
گر نبودی اینهمه نا مهربانی کردنش
 
«سایه»کی باشد شبی کان رشک ماه و آفتاب
در شبستان تو تابد شمع روی روشنش
                                           ” هوشنگ ابتهاج “
این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.