نادر بزرگترین فرمانده پیروز مند جنگ !

در ۱۷۳۴ که نادر، شهر گنجه را محاصره کرده و سپاهیانش پیروزمندانه شهرهای قفقاز را در محاصره داشتند، ناگهان عبدالله کوپرولو پاشا با قوایی به استعداد ۵۰ هزار سوار و ۳۰ هزار پیاده و ۴۰۰ عراده توپ مدرن بسوی قفقاز رهسپار شد

آبراهام کرتی مورخ ارمنی می‌گوید:
نادر با رسیدن خبر گذشتن عثمانی‌ها از رودخانه آخوریان درحالیکه چشمانش برق میزند، گفت: به خدا قسم مدت هاست منتظر رسیدن چنین لحظه ای بودم!! و بلافاصله به همراه گارد ویژه‌اش که ۱۵ هزار نفر میشد، بدون پیوستن به دیگر نیروهایش به پیشواز متجاوزان مغرور رفت. کوپرولو نیز با فهمیدن تعداد کم ایرانیان، سرعتش را افزود. غافل از اینکه؛
《این نادر است که می‌آید》

نبرد در ظهر آغاز شد و نادر ابتدا دسته‌ هایی از نیروهایش را در جنگل نزدیک صحنه نبرد پنهان کرد و ۳ هزار سرباز را در دره‌ای که پایین تر از صحنه درگیری بود جای داد و سپس به عثمانی‌هایی که در حال استقرار توپخانه بودند با ۳هزار شمخال چی نخبه (جزایرچی ها) ضربتی حمله برد و توپخانه به دست ایرانیان افتاد. نادر، همزمان واحد نخبه دیگری را برای نابوری جناح چپ توپخانه #عثمانی که در حال پیشروی بود اعزام کرد که منجر به فرار توپچی ها شد
.
آنگاه رستاخیز فرا رسید و توپخانه واکنش سریع ایرانیان با بیش از ۵۰۰ قبضه زنبورک (تصویر پیوست) وارد عمل شد. آتشبار نوبتی و ممتد بیش از ۵۰۰ قبضه زنبورک و تعداد دیگری توپ سنگین ایرانی، تلفات سنگینی به مرکز سپاه عثمانی وارد کرده و آنان را همچون برگ درخت بر زمین می‌ریخت تا اینکه نیروهای ایرانی با استفاده از این موقعیت، نعره زنان خود را به دشمن رسانده و با شمشیر و تبرزین و تپانچه بجان عثمانی‌ها افتادند
.
در این هنگام با زمانبندی دقیق نادر افشار، نیروهایی که در جنگل مستقر بودند با شروع یک حمله جناحی، بی نظمی سپاه عثمانی را به یک شکست فاجعه بار تبدیل کردند و نادر نیز به همراه هزار سوار برگزیده‌اش، راه را بر عقب نشینی دشمن بست و شخصا در راس سربازان گارد ویژه‌اش، قتل‌عام هولناکی را آغاز کرد
.
کوپرلوپاشا بدست سربازی بنام رستم کشته شد و بجز ده درصد، باقی افسران و سربازان عثمانی تا آستانه رودخانه آرپاچای تعقیب و کشتار شدند. قتل عام قوای عثمانی آنچنان گسترده بود که نادرشاه بعدها با اغراق در موردش چنین گفت:
تمام ینی_چری ها را قصابی کردیم حتی یک نفر نتوانست بگریزد
.
این پیروزی بزرگ در کنار شاهکارهای نظامی دیگر نادرشاه در آق‌دربند، کرنال و مهمان دوست، جایگاه نادر را به عنوان یکی از نوابغ نظامی جهان استوار میسازد

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.