نظریه اقتصادى کینز :

نظریه اقتصادى کینز :
برای واژگون کردن اساس یک جامعه، هیچ وسیله‌اى ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست
تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهاى پنهان اقتصادى را در راستاى نابودى به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌اى انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمى شود…
(جان مینارد کینز) اقتصاد دان برجسته قرن بیستم

این نوشته در مقالات علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.