نقش انگشترى عضدالدوله دیلمى !

  نقش انگشترى عضدالدوله دیلمى !

گفته شده است که عضد الدوله دیلمى ازمیان جواهرت سلطنتى ، انگشترى عقیق به لحاظ ثواب نماز وعبادات انتخاب کرد درباریان انتخاب اورا ستودند ودرمزایاى آن انگشتر سخن گفتند تا اینکه یکى از آنان گفت : کاش براین انگشتر نقشى وجود داشت ! شاه پرسید چه نقشى ؟! پاسخ داد:نقشى که بتواند بار غم ازدل بزداید و به هنگام شادى نیز موجب آگاهى وتعدیل باشد. بقیه داستان را اززبان شیخِ اسرار (حکیم ملا هادى سبزوارى ) بشنوید :

پادشاهى در ثمینى داشت             

 بهر انگشترش نگینى داشت

خواست نقشى که باشدش دوثمر     

 هرزمان افکند به نقش نظر

وقت شادى نگیردش غفلت             

 گاه اندوه ، نباشدش محنت

هرچه فرزانه بود ان ایام              

کرد اندیشه اى ولى بد خام

 ژنده پوشى پدید شد در دم             

کفت بنویس بگذرد این هم 

زانکه گر پیش آید اورا غم            

 چون همى بگذرد شود خرم

وربه عیش اندرون بود یگسر       

چونکه بیند عیش او شود ابتر

 اى کریم به حق على الاطلاق     

  به حق انکه داد این سه طلاق

 که به اسرار ده تو این اسرار      

 که بود خو د مطابق گفتار

این نوشته در خواندنیها, هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.